When I look in the mirror, I know I’m looking at someone who isn’t sure she deserves to be loved at all.

Nicholas Sparks, Dear John (via kushandwizdom)

More good vibes here

(via quotelounge)

(Reblogged from quotelounge)
kissmeok:

Love/Couples

kissmeok:

Love/Couples

(Reblogged from kissmeok)
If you’re going through a tough time - keep going
(Reblogged from skiiny-tiights)

My one heart hurt another
So only one life can’t be enough
Can you give me just another
For that one who got away.

"Gặp gỡ với người, cùng uống trà hoặc uống tách cà phê, hơn hẳn ăn cơm ở nhà hàng huyên náo ầm ĩ. Nguyên liệu và cách chế biến khi ăn bên ngoài không thể đảm bảo tươi sốt và an toàn. Đến nhà dùng cơm là chuyện thân thiết. Cơm nước đạm bạc là thứ yếu, gặp mặt uống rượu tâm sự mới là mấu chốt. Nếu có rượu ngon, trà thơm, chuyện vui, đủ để bù đắp tất cả. Ăn gì là thứ yếu. Ăn thế nào mới là quan trọng."

— Miên Không | An Ni Bảo Bối

(Source: princesconsuela)

(Reblogged from the-absolute-best-posts)
Clever girl. You play with fire because you want to be burnt.
Holly Black, The Coldest Girl in Coldtown (via soulsscrawl)

(Source: comatosechild)

(Reblogged from cardioconfidence)

(Source: tsundere-dragon)

(Reblogged from the-absolute-best-posts)
He forgot about you. Remember that.
Remember this every day until it sinks in. Keep reminding yourself of this every time you are reminded of him until you realise that you deserved better. You deserve better. Remember that. (via c-oquetry)

(Source: fotzenkinder)

(Reblogged from feat)

(Source: wickedtitania)

(Reblogged from onlylolgifs)